EN | IL
אירועים
ההרשמה סגורה

10 במאי – מרתון יוחננוף

11 במאי – מסלולים, ארוחת בוקר בכיכר K

17 במאי – שיוט ימית, אופשור

18 במאי – מסלולים

20 במאי, אירוע סיום

24 במאי, רזרבי

 

 

אליפות ישראל 2024 

שינוי להוראות השיט 

 

6.5.2024  במידה והתוצאה הגרועה ביותר היא של שיוט יוחננוף, הניקוד שיזרק הוא מחצית בלבד. 

6/5/2024 קברניטה תחרות יחליט על שיטת הניקוד לאחר קבלת נתוני רוח על על ההמצופים 

10.5.2024 בשינוי להוראות השיט זמן אחרון לזינוק תחרות המרתון 15:30 

09.5.2024 בהחלטת הקברניט, בשיוטי אופשור להזניק פחות מ 5 קשרים 

ההרשמה סגורה

אליפות ישראל ליאכטות נחשבת לאחד מאירועי השייט הגדולים והיוקרתיים של ענף היאכטות וספינות המפרש בארץ.
האליפות היוקרתית מתקיימת ברציפות זו השנה ה-28.מידי שנה משתתפים בתחרות מאות שייטים, חלקם מהבכירים ביותר בעולם השייט וכן עשרות יאכטות  מפרש בקטגוריות שונות מכל רחבי הארץ, שמוזנקות בכל יום למספר מקצים.

ההרשמה סגורה

אליפות ישראל ליאכטות נחשבת לאחד מאירועי השייט הגדולים והיוקרתיים של ענף היאכטות וספינות המפרש בארץ.
האליפות היוקרתית מתקיימת ברציפות זו השנה ה-26.מידי שנה משתתפים בתחרות מאות שייטים, חלקם מהבכירים ביותר בעולם השייט וכן עשרות יאכטות  מפרש בקטגוריות שונות מכל רחבי הארץ, שמוזנקות בכל יום למספר מקצים.

חשוב! רק סירות עם ניקוד ORC יכולות להתחרות באליפות.

שיוטים במסגרת האליפות:

27/11/20   שישי , מסלולים

28/11/20   שבת , מסלולים

11/12/20 שישי, אופשור, מרתון הקלאסי

12/12/20 שבת, אופשור תל אביב בת ים -תל אביב

הוראות שייט מעודכנות VER 10.12.2020

בשינוי להוראות השיט סעיף 4.5 "מועד רזרבי"  יקויים יום תחרויות בתאריך ב 8 בינואר ולא ב 18 בדצמבר הקרוב. וועדת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד הרזרבי עד 1.3 בהתאם למצב הקורונה והמגבלות הנדרשות מכך

ההרשמה סגורה

חשוב! רק סירות עם ניקוד ORC בתוקף יכולות להתחרות באליפות בקבוצות ה ORC.

ההרשמה לאליפות כוללת את כל השיוטים

שיוטים במסגרת האליפות:

05.11.21   שישי , מרתון יוחננוף

06.11.21   שבת , מסלולים

12.11.21  שישי, רזרבי להשלמות

13.11.21  שבת, מסלולים

19.11.21  שישי, אופשור 

 1. חובה לתלות על וונטה אחורית דגל הפורום לקידום השייט.  לפחות  1.75 מ, מעל בסיס הוונטה.
 2. חובה לתלות את דגל יוחננוף מתחת ובצמוד לדגל הפורום , בשיוט יוחננוף.
 3. שינוי להוראות שיט 2.2  יש לקרוא:   שיוט האופשור ינוקדו על פי  TOT COSTAL/LONG DISTANCE  , לפי עוצמת רוח
ההרשמה סגורה

אליפות ישראל ביאכטות נחשבת לאחד מאירועי השייט הגדולים והיוקרתיים של ענף היאכטות וספינות המפרש בארץ. האליפות מתקיימת ברציפות משנת 1994 .מידי שנה משתתפים בתחרות מאות שייטים, ועשרות יאכטות מפרש בקטגוריות שונות מכל רחבי הארץ.

ההרשמה סגורה

אליפות ישראל ביאכטות נחשבת לאחד מאירועי השייט הגדולים והיוקרתיים של ענף היאכטות וספינות המפרש בארץ. האליפות מתקיימת ברציפות משנת 1994 .מידי שנה משתתפים בתחרות מאות שייטים, ועשרות יאכטות מפרש בקטגוריות שונות מכל רחבי הארץ.

ההרשמה סגורה

אליפות ישראל ליאכטות נחשבת לאחד מאירועי השייט הגדולים והיוקרתיים של ענף היאכטות וספינות המפרש בארץ.
האליפות היוקרתית מתקיימת ברציפות זו השנה ה-21 .מידי שנה משתתפים בתחרות מאות שייטים, חלקם מהבכירים ביותר בעולם השייט וכן עשרות יאכטות  מפרש בקטגוריות שונות מכל רחבי הארץ, שמוזנקות בכל יום למספר מקצים.

חשוב! רק סירות עם ניקוד ORC יכולות להתחרות באליפות. בכדי לקבל ניקוד גם לקטגוריית ORC FUN יש להיערך בהקדם ולהגיש פניה לקבלת הנדיקפ ORC (מדידת ראשי וחלוץ בלבד).

שיוטים במסגרת האליפות:

6.11.2015   שישי , מרתון  Volvo Race

7.11.2015   שבת , שיוט  קדר

20.11.2015  שישי, שיוט ימית

21.11.2015  שבת , מסלולים , ומסיבת סיום

הלו"ז המלא בהוראות השייט

לאירוע הסיום ביום שבתה-21 ניתן להיכנס רק עם הצמידים הכחולים שחולקו בהרשמה.
לאורחים ניתן לרכוש צמידים נוספים בעלות של 40 ש"ח לאדם ב"חנות" 

ההרשמה סגורה

אליפות ישראל ליאכטות נחשבת לאחד מאירועי השייט הגדולים והיוקרתיים של ענף היאכטות וספינות המפרש בארץ.
האליפות היוקרתית מתקיימת ברציפות זו השנה ה-23 .מידי שנה משתתפים בתחרות מאות שייטים, חלקם מהבכירים ביותר בעולם השייט וכן עשרות יאכטות  מפרש בקטגוריות שונות מכל רחבי הארץ, שמוזנקות בכל יום למספר מקצים.

חשוב! רק סירות עם ניקוד ORC יכולות להתחרות באליפות.

שיוטים במסגרת האליפות:

10.11.2017   שישי , שיוט ימית

11.11.2017   שבת , שיוט מסלולים

24.11.2017  שישי, שיוט המגדלור, מרתון!!!

25.11.2017  שבת , מסלולים , ומסיבת סיום

הלו"ז המלא בהוראות השייט

לאירוע הסיום  ניתן להיכנס רק עם צמידים שחולקו לשייטים הרשומים.

ההרשמה סגורה

אליפות ישראל ליאכטות נחשבת לאחד מאירועי השייט הגדולים והיוקרתיים של ענף היאכטות וספינות המפרש בארץ.
האליפות היוקרתית מתקיימת ברציפות זו השנה ה-24 .מידי שנה משתתפים בתחרות מאות שייטים, חלקם מהבכירים ביותר בעולם השייט וכן עשרות יאכטות  מפרש בקטגוריות שונות מכל רחבי הארץ, שמוזנקות בכל יום למספר מקצים.

חשוב! רק סירות עם ניקוד ORC יכולות להתחרות באליפות.

שיוטים במסגרת האליפות:

09.11.2018   שישי , שיוט המגדלור, מרתון!!!

10.11.2018   שבת , שיוט מסלולים

23.11.2018  שישי, שיוט ימית

24.11.2018  שבת , מסלולים 

29.11.18 19:00 ומסיבת סיום במרינה תל אביב

הלו"ז המלא בהוראות השייט

ההרשמה סגורה

אליפות ישראל ליאכטות נחשבת לאחד מאירועי השייט הגדולים והיוקרתיים של ענף היאכטות וספינות המפרש בארץ.
האליפות היוקרתית מתקיימת ברציפות זו השנה ה-25 .מידי שנה משתתפים בתחרות מאות שייטים, חלקם מהבכירים ביותר בעולם השייט וכן עשרות יאכטות  מפרש בקטגוריות שונות מכל רחבי הארץ, שמוזנקות בכל יום למספר מקצים.

חשוב! רק סירות עם ניקוד ORC יכולות להתחרות באליפות.

שיוטים במסגרת האליפות:

08.11.2019   שישי , שיוט המגדלור, מרתון!!!

09.11.2019   שבת , שיוט מסלולים

22.11.2019  שישי, שיוט עממי בחסות קדר

         15:00 מסיבת יוונית וחלוקת גביעים על הדק המרינה תל אביב

23.11.2019  שבת , מסלולים 

23.11.19 19:00 ומסיבת סיום במרינה תל אביב

הלו"ז המלא בהוראות השייט

ההרשמה סגורה

אליפות ישראל ליאכטות נחשבת לאחד מאירועי השייט הגדולים והיוקרתיים של ענף היאכטות וספינות המפרש בארץ. האליפות היוקרתית מתקיימת ברציפות זו השנה ה-20 .מידי שנה משתתפים בתחרות מאות שייטים, חלקם מהבכירים ביותר בעולם השייט וכן עשרות יאכטות מפרש בקטגוריות שונות

ההרשמה סגורה

אליפות ישראל ליאכטות נחשבת לאחד מאירועי השייט הגדולים והיוקרתיים של ענף היאכטות וספינות המפרש בארץ.
האליפות היוקרתית מתקיימת ברציפות זו השנה ה-22 .מידי שנה משתתפים בתחרות מאות שייטים, חלקם מהבכירים ביותר בעולם השייט וכן עשרות יאכטות  מפרש בקטגוריות שונות מכל רחבי הארץ, שמוזנקות בכל יום למספר מקצים.

חשוב! רק סירות עם ניקוד ORC יכולות להתחרות באליפות. בכדי לקבל ניקוד גם לקטגוריית ORC FUN יש להיערך בהקדם ולהגיש פניה לקבלת הנדיקפ ORC (מדידת ראשי וחלוץ בלבד).

שיוטים במסגרת האליפות:

4.11.2016   שישי , מרתון  VOLVO RACE

5.11.2016   שבת , שיוט קדר

18.11.2016  שישי, שיוט ימית

19.11.2016  שבת , מסלולים , ומסיבת סיום

הלו"ז המלא בהוראות השייט

לאירוע הסיום  ניתן להיכנס רק עם צמידים שחולקו לשייטים הרשומים.

כל צוות שנרשם לאליפות מתבקש להעביר תמונה של הצוות עם שם הסירה למייל : info@iyc.co.il

ההרשמה סגורה

גביע האופשור למנצח ב 2 שיוטי האופשור

ביום שישי 08 בנובמבר שיוט המרתון

ביום שישי 22 בנובמבר שיוט אופ שור בחסות קדר לאורך חופי תל אביב ומיד בגמר השיוט מסיבת יוונית , אוזו ובירות על הדק במרינה תל אביב.

הרישום ותשלום לאליפות כולל את גביע האופשור והשיוט העממי בחסות קדר

ההרשמה סגורה

גביע האופשור למנצח ב 2 שיוטי האופשור

שישי 11 בדצמבר שיוט המרתון
שבת 12 בדצמבר שיוט אופשור ב לאורך חופי תל אביב יפו ובת ים

הרישום ותשלום לאליפות כולל את גביע האופשור אין צורך להרשם שוב

 הוראות שייט מעודכנות VER 10.12.2020

בשינוי להוראות השיט סעיף 4.5 "מועד רזרבי"  יקויים יום תחרויות בתאריך ב 8 בינואר ולא ב 18 בדצמבר הקרוב. וועדת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד הרזרבי עד 1.3 בהתאם למצב הקורונה והמגבלות הנדרשות מכך

ההרשמה סגורה

גביע האופשור למנצח ב 2 שיוטי האופשור ע"פי הוראות השייט

שישי 05 בנובמבר שיוט מרתון יוחננוף
שבת 19 בנובמבר שיוט אופשור לאורך חופי הרצליה ותל אביב-יפו

הרישום ותשלום לאליפות כולל את גביע האופשור אין צורך להרשם שוב

ההרשמה לשיוט העממי ב 19.11  לחץ כאן

 

 1. שינוי להוראות שיט 2.2  יש לקרוא:   שיוט האופשור ינוקדו על פי  TOT COSTAL/LONG DISTANCE  , לפי עוצמת רוח
ההרשמה סגורה

זינוק ביום שישי 19 במרץ 12:00 מול מרינה הרצליה

שינוי מס 1 להוראות השיט תחרות המרתון 19 מרץ 2021

 1. קבוצות ORC 2&3   תפליג את המסלול של ORC3  בהוראות השייט. (זינוק – מצוף מס' 1 , מול הרוח, הקפה על דופן ימין – שער 4-5 –  6 –  7 – גמר (בין נקודה מס' 9 למגדלור כניסה למרינה הרצליה).

הועדה המארגנת.

ההרשמה סגורה

"מרתון יוחננוף" , הפעם לראשונה רשת יוחננוף נותנת חסות לשיוט המרתון , רשת יוחננוף ידועה בתמיכתה הנרחבת בספורט מוטורי ועכשיו לשמחתנו הצלחנו לשכנע אותם לתמוך גם קצת ברוח . והם יצאו איתנו להפלגה רחוקה, ובתקווה כי זה יהיה אירוע שיילך הרבה מעל ומעבר . ויפתח פתח להצטרפות וחשיפה לחברות נוספות מהמגזר העסקי שיעלו על הסיפון ויתמכו בצוותים ויסייעו בקידום הענף. ואנחנו, כל מה שנותר לנו זה להתייצב על קו הזינוק ולהינות מחוויה מקצועית ומאתגרת , הפלגה המשלבת אתגרי ניווט , ימאות טובה ומפרשנות.
שיוט המרתון יתקיים ביום 5 בנובמבר זינוק מרהיב בשעה 11:00 מול שובר הגלים של המרינה בהרצליה . למחרת בבוקר תוגש ארוחת בוקר של ספורטאים למשתתפי המרתון .

 • חובה לתלות על וונטה אחורית דגל הפורום לקידום השייט.  לפחות  1.75 מ, מעל בסיס הוונטה.
 • חובה לתלות את דגל יוחננוף מתחת ובצמוד לדגל הפורום , בשיוט יוחננוף.
ההרשמה סגורה

"מרתון יוחננוף" , הפעם לראשונה רשת יוחננוף נותנת חסות לשיוט המרתון , רשת יוחננוף ידועה בתמיכתה הנרחבת בספורט מוטורי ועכשיו לשמחתנו הצלחנו לשכנע אותם לתמוך גם קצת ברוח . והם יצאו איתנו להפלגה רחוקה, ובתקווה כי זה יהיה אירוע שיילך הרבה מעל ומעבר . ויפתח פתח להצטרפות וחשיפה לחברות נוספות מהמגזר העסקי שיעלו על הסיפון ויתמכו בצוותים ויסייעו בקידום הענף. ואנחנו, כל מה שנותר לנו זה להתייצב על קו הזינוק ולהינות מחוויה מקצועית ומאתגרת , הפלגה המשלבת אתגרי ניווט , ימאות טובה ומפרשנות.
שיוט המרתון יתקיים ביום 5 בנובמבר זינוק מרהיב בשעה 11:00 מול שובר הגלים של המרינה בהרצליה .

 • חובה לתלות על וונטה אחורית דגל הפורום לקידום השייט.  לפחות  1.75 מ, מעל בסיס הוונטה.
 • חובה לתלות את דגל יוחננוף מתחת ובצמוד לדגל הפורום , בשיוט יוחננוף.
ההרשמה סגורה

ביום שישי 22 בנובמבר שיוט עממי אופ שור בחסות קדר לאורך חופי תל אביב,

קרוזרים תחרותיים, כולם מוזמנים.

מיד בגמר השיוט מסיבת יוונית , אוזו ובירות על הדק במרינה תל אביב

הרישום ותשלום לאליפות כולל את גביע האופשור והשיוט העממי בחסות קדר

[printfriendly]
אליפות ישראל ביאכטות Participants
NameEmailPhoneShirt Size
דני סבג ds@adrc.co.il 0544246506 L
טל מוסלטי talmuslati@gmail.com 0504599427 S
ראול רונן raoul.ronen@gmail.com 0544546252 S
jacob sulema jacob@sulema-itl.com 0505350850 XL
אודי סער udisaar1@walla.com 0522734434 XXL
שלומית אלמוג shlomit1956@gmail.com 0544599399 M
עמוס קורן amoskoren@gmaik.com 0505238282 L
Ori Adar oadar10@gmail.com 0546244606 XXL
אדם פינבורג Adamfainburg@gmail.com 0504809438 L
גד הרשקוביץ gadyher@gmail.com 0507687190 L
NameEmailPhoneShirt Size
NameEmailPhoneShirt Size
דני סבג ds@adrc.co.il 0544246506 L
שלומית אלמוג shlomit1956@gmail.com 0544599399 M
רון ברמץ ron@barmatz.com 0543972901 L
עמרי בן אליהו omribe1955@gmail.com 0522768525 L
NameEmailPhoneShirt Size
יורי שורס yuri.shchors@gmail.com +972529593912 L
Ilya Kogan kogan.fm@gmail.com 0526510359 M
אלכס כהן 4618515@gmail.com 0524618515 M
NameEmailPhoneShirt Size
אורן שדה osadeh@gmail.com 0526141032 L
אורן מירון orenmeron@gmail.com 0528976693 M
מיכאל גרינגאוז gringaus@gmail.com 0529279114 M
ליאורה לוי liolev@gmail.com 0524694469 S
רון מזל טוב mazaltov@hotmail.com 0547887902
NameEmailPhoneShirt Size
גדי חזן gadielhazan@gmail.com 0523987569 L
פאול חזן hazanpaul@gmail.com 0523373530 L
אביתר מור eviamsea@gmail.com 0548304302 L
NameEmailPhoneShirt Size
דן בר דב bardov@gmail.com 05480805805 XXL
אילן אמית ilan@socialmics.com 0526774476 M
NameEmailPhoneShirt Size
אילן אמית ilan@socialmics.com 0526774476 M
Shaul Peled shaulpeled@gmail.com +972544966234 XL
דן בר דב bardov@gmail.com 05480805805 XXL
Eyal Rashelbach eyal@rashelbach.com 0547750141 XL
Asher Ben-David asher1.bendavid@gmail.com 0547755480 XL
אייל מאיר eyalmayer1@gmail.com 0546660056 M
NameEmailPhoneShirt Size
טל עמית shahaf.yam@gmail.com 0524291683 XXL
גדי בלנדר gadi.blander@gmail.com 0523133333 M
Yaniv Mass yanivmass@gmail.com 0542746662 XXL
גיא רום guy.rom.home@gmail.com 0544490048 XXXL
בר עמית bosh44@gmail.com 0504291683 L
NameEmailPhoneShirt Size
Dudi Bresler dudi@happ.co.il 0524488028 L
ענת כהן הלוי halevi7@gmail.com 0542882248 L
קרן האס 4keren@gmail.com +972548036466 L
Danny Cramer danny@graphos.co.il 0522601827 XXL
NameEmailPhoneShirt Size
מקסים דרקץ' maxim.derkach@gmail.com 0547928681 XL
מיכאל מסלנקו savar33@gmail.com 0547798897 XL
Rita Kogan rita.kogan@gmail.com 0542277652 M
אנטולי אודלר anatoly.odler@gmail.com 0547691223 XL
איליה רובנסקי ilya.rovensky@gmail.com 0586428985 M
סרגיי אורזוב sergey.urazov.dev@gmail.com 0538925278 M
Sammy Shehter samir46@live.ru 0545472096 XL
מיכאל וסילייב shuraleh@gmail.com 0507358506 XXL
ניקולאי שישקין cncnik6@gmail.com 0528817598 XL
ארקדי גורביץי a0544987785@gmail.com 0544987785 XXL
NameEmailPhoneShirt Size
יוחאי פלצור yochai22@gmail.com 0505247868 XXL
אורן אלמוג oranalmog7@gmail.com 0547712113 M
עפר גרינברגר ogreenberger@gmail.com 0546757367 XL
לי בן נון leebennun@gmail.com 0545789407 S
עידו ביליק idobilik@gmail.com 0522615116 M
ריצארד וולף r.woolfy@gmail.com 0528715296 L
NameEmailPhoneShirt Size
אלון סופר alonn123@gmail.com 0508621451 L
NameEmailPhoneShirt Size
תובל בירן tuvalb@gmail.com +972548144610 XL
Dori Gidron saritdori@gmail.com 0547399693 XL
גילי אזולאי gilaz@electra.co.il 0526159099 XXL
עדי לרר adylehrer1204@gmail.com 0523330461 L
תמיר בן נון mtbennun@gmail.com +972529454964 XL
שוהם ספורטה shohams@electra.co.il 0528660419 M
דוד פרוינד dudfreund@gmail.com 0502287101 XL
gal kleinman Galk71@gmail.com 0526141055 L
NameEmailPhoneShirt Size
מיכאל ליבנר libner@gmail.com 0546644498 XXL
Ofer Shenfeld shenfeldmd@gmail.com 0508685495
Guy Brokman guy.brokman@gmail.com 0546731435 M
shimshon brokman shimibrokman@gmail.com 0523995948 M
בתיה תגר batya@opus.co.il 0535798228 S
גיל תגר gil@opus.co.il 0535248221 L
עופרי מורן moranofri@gmail.com 0526166887 XL
מושיק אוחיון Moshikoha@gmail.com 0525421480 L
Daniel Shpungin DanielShpungin@Gmail.com +972 3 6008607 L
NameEmailPhoneShirt Size
גיל תגר gil@opus.co.il 0535248221 L
מיכאל ליבנר libner@gmail.com 0546644498 XXL
Ofer Shenfeld shenfeldmd@gmail.com 0508685495
בתיה תגר batya@opus.co.il 0535798228 S
Ilya Kogan kogan.fm@gmail.com 0526510359 M
אלון פלד peled550@zahav.net.il 0522533241 L
shimshon brokman shimibrokman@gmail.com 0523995948 M
Daniel Shpungin DanielShpungin@Gmail.com +972 3 6008607 L
NameEmailPhoneShirt Size
עודד לוינגר oded.levinger@gmail.com 0546620812 XXXL
Eli Lev lev-1@013.net 0544212122 XXL
ניקולאי שבצ'נקו shevnick@gmail.com 0584422305 M
Ziv Halevi zivhalevi@gmail.com 0503395369 XL
אביעד שר שלום sarshalom.aviad@gmail.com 0584466704 L
שי אדר mrbushmills@gmail.com 0543050000 L
דניס אובול denis.obol@gmail.com 0548321121 M
Assaf Abergel abergel.assaf@gmail.com 0524686173 L
מוסי עוז mossi_oz@hotmail.com 0544991222 L
Nadav Betito nadav_betito@hotmail.com 0528513999 XL
NameEmailPhoneShirt Size
Dan Bar Yakar d.baryakar@gmail.com 0547233138 L
Rita Kogan rita.kogan@gmail.com 0542277652 M
עודד לוינגר odod7878@gmail.com +972546620812 XXXL
ניקולאי שבצ'נקו shevnick@gmail.com 0584422305 M
מריה רסקין raskin.maria@gmail.com 0545388647 L
דניס רסקין denn1974@gmail.com 0545388649 L
Assaf Abergel abergel.assaf@gmail.com 0524686173 L
אורי און onnori2017@gmail.com 0546600149 L
NameEmailPhoneShirt Size
אייל חובב eyalho999@gmail.com 0558807259 XL
Tal Avivi avivi.tal@gmail.com 0543966739 XL
ברק לרר baraklerer@gmail.com 0545607067 XXL
אורי און onnori2017@gmail.com 0546600149 L
אליעז אברהמר eliaz@centrumdev.co.il 0528530817 L
רון עמיחי ron.amihai@gmail.com 0549985560 XL
נאוה מנדלסון nava.mendelson@gmail.com 0527430313 M
gil yakimov gil.yakimov@gmail.com 0546002225 L
NameEmailPhoneShirt Size
Tal Avivi avivi.tal@gmail.com 0543966739 XL
מאור שושן maorsou@gmail.com 0506686194 M
yoav pugatch yoav@yachtime.co.il +972508366661 XL
ואדים שבצ׳נקו anrinix@gmail.com 0547793927 M
אינה מיגדל-שבצ׳נקו inna.migdal@gmail.com 0547577991 S
יורי שורס yuri.shchors@gmail.com +972529593912 L
טניה גולדברג tanya@yachtime.co.il 0507474848 S
אליעז אברהמר eliaz@centrumdev.co.il 0528530817 L
NameEmailPhoneShirt Size
בועז אביב boaz@aviv.fm 0545414754 M
רתם אביב rotemshoval@gmail.com 0545414754 S
מרדכי כהן-טנוג׳י em.cohen.tann@gmail.com 0526040937 XXL
Gal Aviv avivgal@outlook.com 0544510202 L
אלדד אמיר stoneman@stoneman.co.il 0522304054 XXL
רמי סמוחה Rsamoha@gmail.com 054-4244734 XL
Dan Gurevich dan@danyel.co.il 0546602909
לי יוסף סמוחה leejsamoha5@gmail.com 0542276553 M
ארז אביב erezaviv@avivcomp.co.il 0545414804 XL
NameEmailPhoneShirt Size
רן מרון ran@vit-sys.com 0546665595 L
Daphna Neuman daphnan@yahoo.com 0522457240 S
shay sarussi shay.sarussi@gmail.com 0506571791 XL
Liav Aharon liav.aharon@gmail.com 0506966629 XXL
רן יקרנגי ranyakrangi@gmail.com 0544612916 L
שיר מרון shirmaron@gmail.com 0526662290 L
Itay Safrai itaysafrai96@gmail.com 0524421480 M
ארנס יסייב erni2@mail.ru 0527497486 L
ניסים כליפא nesem.kaza@gmail.com 0522628226 L
NameEmailPhoneShirt Size
רן מרון ran@vit-sys.com 0546665595 L
Liav Aharon liav.aharon@gmail.com 0506966629 XXL
רן יקרנגי ranyakrangi@gmail.com 0544612916 L
Daphna Neuman daphnan@yahoo.com 0522457240 S
Ayelet Levi Vaknin ayeletv@netvision.net.il 0523408888 S
שיר מרון shirmaron@gmail.com 0526662290 L
אייל בלום eyal.zebraltd@gmail.com 0543083138 XL
David Amsalem david.20797@gmail.com 0549060395 M
אלמוג הלפרין almogh54@gmail.com 0502433441 M
NameEmailPhoneShirt Size
גל כהן gal@yam-sailing.co.il 0525689826 M
רימון שושן rimosh111@gmail.com 0509084632 S
Yotam Raz yotamraz2007@gmail.com 0546609507 M
דנה הדר hadardana0@gmail.com 0504242616 L
Alan Ben Seralvo abseralvo@gmail.com 0524231125 L
Stav Ochakovski stavush1912@gmail.com 0543080913 M
עידן ארדן idanerdan@gmail.com 0547727467 L
בר טור צור turzurbar@gmail.com 0584281430 S
NameEmailPhoneShirt Size
Ofer Sela ofer@scanmaster-irt.com 0546510253 XL
שי פרידמן s0505258634@gmail.com 0505258634 XXXL
פסקל אלוש pascalalush@gmail.com 0504828116 XL
אריה קפלן ariye@birdaero.com 0544634443 M
שלומית חזון shlolous@yahoo.com 0506610091 M
אוהד סויסה ohad.n.s@gmail.com 0533944115
Aviram Swissa Aviram.Swissa@northsails.com 0503323149 M
איזי סויסה easy.swissa@northsails.com 0503323147 L
עופר כהן ofk470@gmail.com 0525565405 XL
NameEmailPhoneShirt Size
יבגני סקלרנקו-בודיאנסקי esklarenko@poria.health.gov.il 0506267594 M
מאיה פריצקי-בודיאנסקי mparitsky@poria.health.gov.il 0506268054 S
NameEmailPhoneShirt Size
אריה קפלן ariye@birdaero.com 0544634443 M
ולדימיר ליפבסקי v.lipavsky@gmail.com 0506267594 S
Rinat Khozin drkhozin@gmail.com 0546949719 L
NameEmailPhoneShirt Size
Dana Cohen danamoon6969@gmail.com 0542564038 S
ויקי פויארקוב vicky.poy@gmail.com 0544435471 S
קארין אמזל karin@karin.co.il 0544594740 S
יעל רון yaeli3399@gmail.com 0503988894 XXXL
טל איל tal@taleyal.com 0545464566 M
Nurit Nuriel nuritbin1@walla.com 0544308782 S
שמרת שורץ shurtz.shomrat@gmail.com 0528443344 L
אירנה קורמן irenakurman@gmail.com 0544792006 XL
anat shwartz anats10@hotmail.com 0506465465 M
אורן צבי nevergain11@gmail.com 0529249289 XL
NameEmailPhoneShirt Size
NameEmailPhoneShirt Size
ויקי פויארקוב vicky.poy@gmail.com 0544435471 S
שמרת שורץ shurtz.shomrat@gmail.com 0528443344 L
יעל רון yaeli3399@gmail.com 0503988894 XXXL
anat shwartz anats10@hotmail.com 0506465465 M
Nurit Nuriel nuritbin1@walla.com 0544308782 S
אורן צבי nevergain11@gmail.com 0529249289 XL
אירנה קורמן irenakurman@gmail.com 0544792006 XL
קארין אמזל karin@karin.co.il 0544594740 S
טל איל tal@taleyal.com 0545464566 M
NameEmailPhoneShirt Size
אמנון רסנר amnon@rasner.co.il 0544681113 XL
NameEmailPhoneShirt Size
מור אביסרה morr.avissara@gmail.com 0528685650 S
צפריר פירן tzafrirf1@gmail.com 0548811080 XXL
NameEmailPhoneShirt Size
עופר מלכוב ofermalkov@gmail.com 054-4782783 XXL
אלמוג מלכוב malkov18urc@gmail.com 0544304133 XL
Bar Malkov barmalkov@gmail.com 0544304114 L
טל משיח mashiah.tal@gmail.com 0528775677 XL
Arie Ploskonos ariep55@gmail.com 0547107860 L
יורם שרת yoram_sh@netvision.net.il 0505303384 L
NameEmailPhoneShirt Size
NameEmailPhoneShirt Size
NameEmailPhoneShirt Size
טטיאנה פנרובסקי tpanarovski@gmail.com 0508691008 S
victor ovadia saillaviesailingclub@gmail.com +972529279604 L
ערן ואקנין ervaknin1965@gmail.com 0503731511 M
Yoav Zur mr.yoav.zur@gmail.com +972547688768 M
Dina Zur ms.dina.zur@gmail.com +9725232803 L
Arie Israel arik.israel73@gmail.com 0502122029 L
NameEmailPhoneShirt Size
מיכאל גור אריה mikle@bezeqint.net 0544958613 XL
עמיר ארד ohmyluckyday@gmail.com 0505712050 L
רונית טיאר ronit.tayar@gmail.com 0522330787 S
אורן דוידוב oren.davidov@gmail.com 0546577718 XL
אלכסנדר ברסלבסקי elbery@gmail.com 0547671780 M
Ram Kursh ram.kursh@gmail.com 0547667715 L
Adar Schwartz adarschwartz@gmail.com 0547931912 S
NameEmailPhoneShirt Size
מיכאל גור אריה mikle@bezeqint.net 0544958613 XL
אלכסנדר ברסלבסקי elbery@gmail.com 0547671780 M
Adar Schwartz adarschwartz@gmail.com 0547931912 S
Eldad Yagen Eldadyagen@gmail.com 0545320355 L
עמיר ארד ohmyluckyday@gmail.com 0505712050 L
Ziv Halevi zivhalevi@gmail.com 0503395369 XL
Franck Thorel franckthorel@hotmail.fr 0547931912 L
NameEmailPhoneShirt Size
יניב כהן yaniv@yaniv-adv.com 0527500510 XXL
ירון קליצקי yaronk@radion.co.il 0526222203 XXL
דניאל דיאמנט dd42930@gmail.com 0547426326 L
מיכאל פגורק m.bmp001@gmail.com 0537738834 L
ליאור קחן lior@seo-c.co.il 0545799998 XL
רוני גולדברג ronigoldb@gmail.com 0523206696 XL
Yossi Avrunin avrunin1@gmail.com 0545353261 XL
NameEmailPhoneShirt Size
יניב כהן yaniv@yaniv-adv.com 0527500510 XXL
דניאל דיאמנט dd42930@gmail.com 0547426326 L
ירון קליצקי yaronk@radion.co.il 0526222203 XXL
מיכאל פגורק m.bmp001@gmail.com 0537738834 L
ליאור קחן lior@seo-c.co.il 0545799998 XL
רוני גולדברג ronigoldb@gmail.com 0523206696 XL
סיגל אדיבי sigal.adivi@gmail.com 0544626665 L
אלון דגן alon@galsails.com 0522752894 L
שי בכר shay.treelog@gmail.com +972 54-462-6157 XL
ישראל פרץ israelpe@gmail.com 0525927557 XL
NameEmailPhoneShirt Size
רוני רביב roni@touchpoint.co.il 0547585351 XL
Laurent Boue ranlot75@gmail.com 0524649665 L
ולדימיר רחמילביץ' vlad.rd@gmail.com 0545221285 XL
יונתן חסון ytantanh@gmail.com 0546002172 L
לאון צרפתי Leon.Sarfati@gmail.com 0587968313 M
איתן גורל eitangoral@gmail.com 0503055583
מיקי ברג mickeyberg48@gmail.com 0549094808 L
ערן סודאי eransuday@gmail.com 0544407267 XL
עדן נוה eden.naveh@gmail.com 0506872003 M
אופיר שבתאי ofirshabtay.design@gmail.com 0527469904
NameEmailPhoneShirt Size
רוני רביב roni@touchpoint.co.il 0547585351 XL
ערן סודאי eransuday@gmail.com 0544407267 XL
לאון צרפתי Leon.Sarfati@gmail.com 0587968313 M
ולדימיר רחמילביץ' vlad.rd@gmail.com 0545221285 XL
ישי סולמי yishaisulami@gmail.com 0546093051 L
מיקי ברג mickeyberg48@gmail.com 0549094808 L
איתן גורל eitangoral@gmail.com 0503055583
אופיר שבתאי ofirshabtay.design@gmail.com 0527469904
סני שלג׳ום sanisalcum@gmail.com 0547771404 L
עומר ברנד omerbr1@gmail.com 0523585201
NameEmailPhoneShirt Size
Maria Levit lankosta@yahoo.com 0507155429
ארתור אוריצקי hemorster@gmail.com 0526787417 XXXL
Marina Marzullo marina.marzullo@gmail.com 0528571942 XL
Ivan Nefedov ivan.ivan.nefedov@gmail.com 0587245778
Alexey Zlochevsky avowed.alerts.0v@icloud.com 0507745168 L
נטלי ברלב nbarlev2601@gmail.com 0503706060 S
Alexey Puzhevich alexey.puzhevich@gmail.com 0544202634 XL
Stas Rozenblat Slaska082020@gmail.com 0527434455 M
Sammy Shehter samir46@live.ru 0545472096 XL
טטיאנה קצפוב katsapovtanya2@gmail.com 0544966482 M
יורם הדס yoramhadas@gmail.com 0543030814 XL
NameEmailPhoneShirt Size
eitan friedlander eitan@yamitysb.co.il 0522531608 L
גל רונן gronen92@gmail.com 0543304120 S
לורן ברף lunateak22@gmail.com 0508329324 XL
עומר גולני omer4224@gmail.com 0538350573 L
עופרי מורן moranofri@gmail.com 0526166887 XL
רון ברמץ ron@barmatz.com 0543972901 L
איזי סויסה easy.swissa@northsails.com 0503323147 L
NameEmailPhoneShirt Size
בן מנולה benmanole@gmail.com 0544371036 M
מיכאל מורייניס moreinis@gmail.com 0506914470 XL
דני גולדשטיhן danny.goldstein16@gmail.com 0543339673 XL
סרגיי בוכמנס ser.buh.etc@gmail.com 0547322241 M
חן גילד chengild@gmail.com 0522851618 XL
אירינה גברילוב gavrilov.irina@gmail.com 0544448661 M
עמר שדה Omersd13@gmail.com 0528698756
אלכסיי גולדברג alexey.goldberg@gmail.com 0526536561 XXL
Alexey Bakutin alexeybakutin@gmail.com 0547956856 L
נתאי דרורי nitai.drori@mail.huji.ac.il 0547632763 XXXL
NameEmailPhoneShirt Size
גדי אדלר ga3128@yahoo.com 0545779999 XXXL
אדר אדלר adaradler@gmail.com 0585337737 L
רן אדלר adlerran@gmail.com 0532505137 XXL
NameEmailPhoneShirt Size
אריה גימפל artur.gimpel@gmail.com 0547524099 XL
דוד אבודרם davidbu5@walla.co.il 0528560555 XXL
מנחם הדר mukihdr@gmail.com 0522600535 XXL
NameEmailPhoneShirt Size
אהרון פרימרמן afrimer@gmail.com 0523543264 L
צביקה בן-דוד zvika.bendavid@gmail.com 0546094601 M
עידו קסלר idokessler@gmail.com 0529217484 M
Shirley Shai shirkashi@gmail.com 0544453466 M
קרן ולדמן kerenvaldman@gmail.com 0502028503 S
דיוויד פריזם kiasum@gmail.com 0544666133 XL
רות שכטר rupashe88@gmail.com +972528235008 XL
Yair Aharon yairaharon66@gmail.com 0523995458 L
NameEmailPhoneShirt Size
אהרון פרימרמן afrimer@gmail.com 0523543264 L
Shirley Shai shirkashi@gmail.com 0544453466 M
עידו קסלר idokessler@gmail.com 0529217484 M
צביקה בן-דוד zvika.bendavid@gmail.com 0546094601 M
קרן ולדמן kerenvaldman@gmail.com 0502028503 S
דיוויד פריזם kiasum@gmail.com 0544666133 XL
רות שכטר rupashe88@gmail.com +972528235008 XL
Yair Aharon yairaharon66@gmail.com 0523995458 L
NameEmailPhoneShirt Size
Zac Konstabler zac.konstabler@gmail.com 0547306930 S
Leo Bornstein leoborn3@gmail.com 0525835344 L
Tzur Albojm tzur.albojm@gmail.com 0507977710 XL
רון בראון ronbrown111@gmail.com 0523420151 L
Daniel Shaki daniel.shaki@solaredge.com +972542116961 L
NameEmailPhoneShirt Size
אלכס דורפמן bad040@gmail.com 0544560528 XXXL
פבל שצמן pashka79@gmail.com +972545727920 M
NameEmailPhoneShirt Size
אלכס דורפמן bad040@gmail.com 0544560528 XXXL
פבל שצמן pashka79@gmail.com +972545727920 M
Irene Shvedov irene.sh77@gmail.com 0532763199 S
NameEmailPhoneShirt Size
בועז אביב boaz@aviv.fm 0545414754 M
רתם אביב rotemshoval@gmail.com 0545414754 S
מרדכי כהן-טנוג׳י em.cohen.tann@gmail.com 0526040937 XXL
ארז אביב erezaviv@avivurban.com 0545414804 L
אלדד אמיר stoneman@stoneman.co.il 0522304054 XXL
איתי כפרי Itaikafri1111@gmail.com 0542386537 L
Gal Aviv avivgal@outlook.com 0544510202 L
AVIRAM SWISSA Avi@easy-sails.com 0503323149 M
NameEmailPhoneShirt Size
michal arbel school@yamonline.co.il 0526447522
NameEmailPhoneShirt Size
NameEmailPhoneShirt Size
גל כהן gal@yam-sailing.co.il 0525689826 M
מריה סואו mariakooki@gmail.com 0503355525 L
Yonatan Bar Am baram498@gmail.com 0543030257 XL
רימון שושן rimosh111@gmail.com 0509084632 S
בן דהאן dahan2@bezeqint.net 0505477255 M
רם ארז ram88@013net.net 0506291141 M
אורלי יוסופוב orly321123@gmail.com 0533013592 M
Alan Ben Seralvo abseralvo@gmail.com 0524231125 L
NameEmailPhoneShirt Size
רון ברמץ ron@barmatz.com 0543972901 L
NameEmailPhoneShirt Size
שרה פלג sarapeleg100@gmail.com 0546696205 M
NameEmailPhoneShirt Size
NameEmailPhoneShirt Size
רון ברמץ ron@barmatz.com 0543972901 L
NameEmailPhoneShirt Size
Pick a Boat to Join With

ביום שישי 22 בנובמבר שיוט עממי אופ שור בחסות קדר לאורך חופי תל אביב,

קרוזרים תחרותיים, כולם מוזמנים.

מיד בגמר השיוט מסיבת יוונית , אוזו ובירות על הדק במרינה תל אביב

הרישום ותשלום לאליפות כולל את גביע האופשור והשיוט העממי בחסות קדר

"מרתון יוחננוף" , הפעם לראשונה רשת יוחננוף נותנת חסות לשיוט המרתון , רשת יוחננוף ידועה בתמיכתה הנרחבת בספורט מוטורי ועכשיו לשמחתנו הצלחנו לשכנע אותם לתמוך גם קצת ברוח . והם יצאו איתנו להפלגה רחוקה, ובתקווה כי זה יהיה אירוע שיילך הרבה מעל ומעבר . ויפתח פתח להצטרפות וחשיפה לחברות נוספות מהמגזר העסקי שיעלו על הסיפון ויתמכו בצוותים ויסייעו בקידום הענף. ואנחנו, כל מה שנותר לנו זה להתייצב על קו הזינוק ולהינות מחוויה מקצועית ומאתגרת , הפלגה המשלבת אתגרי ניווט , ימאות טובה ומפרשנות.
שיוט המרתון יתקיים ביום 5 בנובמבר זינוק מרהיב בשעה 11:00 מול שובר הגלים של המרינה בהרצליה .

 • חובה לתלות על וונטה אחורית דגל הפורום לקידום השייט.  לפחות  1.75 מ, מעל בסיס הוונטה.
 • חובה לתלות את דגל יוחננוף מתחת ובצמוד לדגל הפורום , בשיוט יוחננוף.

"מרתון יוחננוף" , הפעם לראשונה רשת יוחננוף נותנת חסות לשיוט המרתון , רשת יוחננוף ידועה בתמיכתה הנרחבת בספורט מוטורי ועכשיו לשמחתנו הצלחנו לשכנע אותם לתמוך גם קצת ברוח . והם יצאו איתנו להפלגה רחוקה, ובתקווה כי זה יהיה אירוע שיילך הרבה מעל ומעבר . ויפתח פתח להצטרפות וחשיפה לחברות נוספות מהמגזר העסקי שיעלו על הסיפון ויתמכו בצוותים ויסייעו בקידום הענף. ואנחנו, כל מה שנותר לנו זה להתייצב על קו הזינוק ולהינות מחוויה מקצועית ומאתגרת , הפלגה המשלבת אתגרי ניווט , ימאות טובה ומפרשנות.
שיוט המרתון יתקיים ביום 5 בנובמבר זינוק מרהיב בשעה 11:00 מול שובר הגלים של המרינה בהרצליה . למחרת בבוקר תוגש ארוחת בוקר של ספורטאים למשתתפי המרתון .

 • חובה לתלות על וונטה אחורית דגל הפורום לקידום השייט.  לפחות  1.75 מ, מעל בסיס הוונטה.
 • חובה לתלות את דגל יוחננוף מתחת ובצמוד לדגל הפורום , בשיוט יוחננוף.
Pick a Boat to Join With