EN | IL
ORC

לשייטים שלום,

הפורום לקידום השייט יחד עם קהילת שייטי כרמל אימצו את שיטת ORC CLUB כמקדם הנדיקפ.

הפורום לקידום השייט קיבל את ניהול ההנדיקפ ORC בישראל מארגון ה- ORC הבינלאומי . www.orc.org

באתר ארגון ה- ORC העשיר במידע, ניתן למצוא פרטים על השיטה, המדידות, אירועים ועוד.

הנפקת כל תעודת ORC CLUB תעלה 330 ש"ח . תוקף תעודה: הקודם לשינוי בנתוני התעודה או סוף השנה הקלנדרית.

להנפקת תעודת CLUB לספינה בפעם הראשונה, נדרשים פרטים על פי דף הנתונים המצורף באתר (לחץ לקישור).
המחדשים תעודה, במידה ונתונים בתעודה הקודמת תקינים ותואמים, ניתן לבקש תעודת חדשה על פי אותם הנתונים ולציין זאת בהזמנה ללא צורך במילוי כל הפרטים מחדש.

ברשות הפורום ציוד מדידה המאפשר גם הנפקת תעודת ORC International העולה 500 שקל. תוקף תעודה: הקודם לשינוי בנתוני התעודה או סוף שנה קלנדרית.
למעוניינים בתעודת ORC International לתחרויות בהן נדרש דירוג כזה, יבוצעו מדידות על פי IMS מידי פעם על ידי מודד מוסמך במועדים עליהם תבוא הודעה.

מחירון מדידות 2024 מופיע בהמשך.

ספינות שאינן סדרתיות והחסרות נתונים, עשויות להידרש למדידה מיוחדת על פי הוראות ארגון ה-ORC הבינלאומי או מנציג ה- ORC בישראל.

ORC שומר לעצמו את הזכות לבצע מדידות על פי שיקול דעתו ובהתאם לחוקת ה-ORC לצורך ניהול צודק של המקדמים.

להעתק כל תעודות ORC שהונפקה אי פעם, יש להירשם לאתר בכתובת www.orc.org ולשונית Search for Certificates

נציג ה- ORC בישראל מטעם הפורום לקידום השייט הוא רוני ברמץ orc@iyc.co.il /

נציג המטפל בקהילת שייטי כרמל – עמית יפה. aayaffe@gmail.com

  

בברכה,
רוני ברמץ
נציג ORC בישראל
orc@iyc.co.il

קבצים וקישורים:
על שיטת הORC

Contact Author
Name*
Email*
Message*
דילוג לתוכן