EN | IL
IRC

IRC הינו ארגון בינלאומי המנפיק תעודת ניקוד (הנדיקפ) לספינות על פי פרמטרים מדידים קבועים כמו משקל אורך שטח מפרשים וכ'ו, הניקוד משקף בדרך כלל את ביצועי הספינה באופן די מדויק. נוסחת חישוב הניקוד היא סודית וברשות המרכז באנגליה בלבד.

בארגון חברות מדינות רבות ונציגם הבלעדי בישראל הינו הפורום לקידום השיט בישראל, ונציגנו בארגון הוא רוני ברמץ.

על מנת לקבל ניקוד, על בעל כלי שייט (מפרשית) להגיש בקשה בטופס מיוחד, עם כל נתוני הספינה והמפרשים (אנו יכולים לספק שירותי מדידה וסיוע במילוי הטפסים) ואת הבקשה אנו מעבירים למזכירות הארגון באנגליה.

התעודה המונפקת מקבלת תוקף לשנה קלדנדרית . בכל שנה, ב 1 לינואר, מחדשים תוקף לתעודה.
מדי שנה אנו מעבירים לכל בעלי התעודה עיתון מרשים, הכולל בתוכו מאמרים וידע רב בתחום, וכן מהדורה מודפסת של החוקה הבינלאומית שמתעדכנת בכל שנה.

אנו ממליצים בחום לכל מי שאוהב להתחרות, שאוהב ללמוד ולהשתפר, ורוצה לשפר את ביצועי ספינתו, להצטרף לחבורת ה IRC. למדנו שבתחרויות זה המקום הטוב ביותר ללמוד להפיק את המרב מהספינה ומהמפרשים.

להלן כמה כללים ותוספות לחוקי ה IRC :

– כל הספינות שהצהירו על חלוץ בודד, רשאים להפליג רק עם מפרש מאושר ע"י נציג IRC.
– כל שינוי שנעשה במפרשים,בגוף הספינה, ,בחלקים הקבועים ובמדחף, יש להודיע לנציג ה- IRC בארץ.
– ספינות שיפליגו ללא ספיניקר לא יקבלו פיצוי בניקוד פרט ל- IRC-FUN.

– הספינות המתחרות חייבות לציית לחוקי ה -IRC כפי שהם כתובים ב- YEAR BOOK 2022 ובנוסף דף השלמת התקנות של הנציגות בישראל, חוקי התחרויות של ISAF והוראות שייט קבע. כל רשות מארגנת המשתמשת בשיטת IRC חייבת באישור מוקדם מהנציג בארץ.
– הספינות בקטגוריה IRC-FUN תורשנה להניף מפרש ראשי וחלוץ בלבד

– השתתפות בתחרות בקטגוריה IRC-FUN הינה בחירתו של המשתתף. יש להודיע לא יאוחר משבוע ימים לפני השיוט על הבחירה לוועדה המארגנת.

– לספינות בקטגוריה זאת שמורה הזכות להפליג בתצורת הנדיקפ ללא ספינקר על פי הניקוד המתאים המופיע בתעודת הIRC.

– החלוקה לקבוצות מתחרות היא על פי החלטתה של הועדה המארגנת.

להזמנת תעודת IRC צור קשר info@iyc.co.il22

קבצים

Contact Author
Name*
Email*
Message*
דילוג לתוכן